Allievi B 2004 
26 Gennaio 2019, 15, 30
Maliseti Seano
3 - 1
Atletico Lucca
Maliseti - Prato